طبيب الطب النبوي Dokter Pengobatan Nabawi

Islam, Hukum, Sholat, Tatacara

Posts Tagged ‘biografi syaikh muqbil

(LENGKAP) BIOGRAFI ULAMA SALAFY YAMAN : As-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i Rahimahullah Taâala | Guru, murid & Kitab Karya Syaikh Muqbil Abu Abdurrahman

leave a comment »


(LENGKAP) BIOGRAFI ULAMA SALAFY YAMAN : As-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i Rahimahullah Taâala | Guru, murid & Kitab Karya Syaikh Muqbil Abu Abdurrahman

Beliau adalah Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin Qanidah Al-Hamadani Al- Wadiâi Al-Khallaaly dari kabilah Aalu Rasyid dan di timur Shaâdah dari lembah Dammaj.

Pada permulaan mencari ilmu, beliau belajar pada sebuah jamiâ Al-Hadi dan tak ada seorang-pun pada waktu itu yang membantunya dalam thalabul ilmi.

Selang beberapa waktu beliau pergi menuju Al-Haramain dan Najd. Suatu ketika seorang penceramah memberinya nasihat tentang kitab-kitab yang bermanfaat dan menunjukkannya pada Shahih Bukhari, Bulughul Maram, Riyadlush Shalihin, Fathul Majid dan memberinya satu nuskhah dari Kitab Tauhid.

Beliau menekuni dan mempelajari buku-buku tersebut. Beberapa waktu kemudian beliau pulang ke negerinya dan mengingkari setiap apa yang dilihatnya yang menyelisihi tauhid dari penyembelihan yang diperuntukkan selain kepada Allah , membangun kubah di atas kuburan dan berdoa kepada orang-orang yang telah mati.

Ketika berita ini terdengar oleh orang-orang Syiâah pada waktu itu, mereka mengatakan, Barangsiapa yang mengubah ajaran agamanya, maka bunuhlah!? Sebagian dari mereka mengadukan kepada kerabat-kerabat Syaikh, Jika kalian tidak melarangnya, maka kami akan memenjarakannya.?

Setelah itu mereka memutuskan untuk memasukkannya kembali ke Jamiâh Al-Hadi untuk belajar pada mereka Read the rest of this entry »

Advertisement